อ่านก่อนซื้อสุนัขลาบราดอร์

บทความนี้เป็นบทความที่มีความสำคัญอย่างมาก  เพื่อต้องการให้ผู้ซื้อลูกสุนัขไม่ว่าเคยเลี้ยงหรือว่าเป็นมือใหม่จริง ๆ ให้มีความรู้เป็นเกราะป้องกันตัวไว้บ้างจะได้ไม่เสียเปรียบมากก ับพวกที่เรียกตัวเองว่า บรีดเดอร์ แท้จริงเป็นแค่เพียงผู้ผสมหมาขาย เพื่อหวังผลทางธุรกิจเป็นใหญ่ไม่ได้ตั้งใจผสมสุนัขเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้นไป

การจะได้ลูกสุนัขมีคุณภาพดีและหรือดีกว่าพ่อแม่พันธุ์นั้นต้องมีอะไรบ้าง

1.เรื่องปัญหาโรคพันธุกรรม
โรคพันธุกรรมบ้างอย่างเป็นภาระใหญ่มากสำหรับผู้ที่ได้สุนัขที่เป็นโรคไปเลี้ยง
1.1ปัญหาของโรคข้อสะโพก มักจะเกิดขึ้นกับสุนัขพันธุ์ใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าสุนัขพันธ ุ์เล็กจะไม่เป็น ถ้าคุณถามเรื่องนี้กับบรรดาฟาร์มต่าง ๆ คุณจะได้รับคำตอบเดียวกันว่าได้รับการตรวจข้อสะโพกแล้วจากโรงพย าบาลหรือจากต่างประเทศ เพื่อทำให้ดูน่าเชื่อถือและทำให้ผู้ซื้อไว้วางใจเพื่อผลทางการค ้า ผมจะบอกให้ทุกท่านทราบว่าการตรวจข้อสะโพกเป็นการตรวจด้วยฟิล์ม x-ray ซึ่งฟิล์ม x-ray บอกว่าสุนัขตัวนั้นมีลักษณะข้อเบ้าสะโพกเป็นอย่างไรแต่ไม่สามาร ถบอกเราได้ว่าจะไม่มีภาวะของยีนแฝงซึ่งจะถ่ายทอดไปยังรุ่นลูก รุ่นหลาน หรือจนถึงรุ่นเหลน ภาวะของยีนแฝงต้องตรวจด้วย การตรวจ DNA เท่านั้น
ผมยกตัวอย่าง มีฟาร์มต่างประเทศได้เสนอขายแม่พันธุ์ในราคาค่อนข้างสูง ซึ่งพ่อและแม่พันธุ์ของสุนัขตัวนี้เป็นถึงอเมริกันแชมป์รวมถึง ปู่ ย่า ตา ยาย ก็เป็นอเมริกันแชมป์ทุกตัวพร้อมทั้งผลการตรวจ HIP ออกมา GOOD ทุกตัวในตระกูลของทั้งพ่อและแม่ของตัวเมียตัวนี้ แต่สุนัขตัวเมียตัวนี้ผลการตรวจ HIP ไม่ผ่าน นี้คือพันธุกรรมที่แฝงมาซึ่งไม่สามารถบอกด้วยฟิล์ม x-ray ได้ ทำให้มาแสดงที่ตัวเมียตัวที่เสนอขายให้ผม ซึ่งก็เป็นอีกข้อพิสูจน์ว่า สุนัขตัวเมียถ้าดีเค้าจะไม่ขายออก นอกจากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมาก ๆ กับเค้าเท่านั้น สรุปเรื่องข้อสะโพก เราต้องพยามหาพ่อแม่พันธุ์ที่มีสายเลือดที่ ๆ ไว้เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อสะโพก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นโรคนี้เลย อย่าหลงคำโฆษณาชวนเชื่อว่า ทางฟาร์มตรวจพ่อแม่ผ่านแล้วลูกสุนัขไม่มีทางเป็นข้อสะโพก ซึ่งไม่เป็นความจริง
1.2 ปัญหาของโรคจอภาพประสาทตาเสื่อม PRA โรคนี้สามารถตัวได้จาก DNA ของตัวสุนัขตัวที่ตรวจ ซึ่งจะแบ่งผลการตรวจออกเป็น 3 อย่าง
1.2.1ผ่าน = Clear คือมีความปกติไม่เป็นโรคและไม่มีความเป็นพาหะในตัวโรคนั้น
1.2.2 แฝงหรือเรียกว่าเป็นพาหะ = Carrier คือตัวเองไม่แสดงผลของโรค แต่จะถ่ายทอดโรคตัวที่ตรวจเจอไปยังรุ่นลูกได้ ถ้าได้คู่ผสมที่เป็นพาหะ หรือพวกที่แสดงผล หรือ เป็นโรค
1.2.3 พวกที่แสดงผล หรือ เป็นโรค = Effected คือตัวเองเป็นโรคและถ่ายทอดโรคตัวที่เป็นไปสู่รุ่นลูก กลุ่มพวกนี้ไม่ควรนำมาขยายพันธุุ์
1.3 ปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงชั่วคราว EIC สามารถตรวจจาก DNA ได้เช่นเดียวกับโรคจอภาพประสาทตาเสื่อม
ลักษณะอาการของโรค คือจะเกิดขึ้นเมื่อ อุณหภูมิของร่างกายขึ้นสูงถึงจุดที่ร่างกายกำหนดให้แสดงผล ผลที่เห็นคือสุนัขจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงกระทันหัน ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกเหมือนปกติ จนกว่าอุณหภูมิของร่างกายจะต่ำกว่าจุดที่ร่างกายกำหนดให้แสดงผล
1.4 ยังมีโรคทางพันธุกรรมอีกหลายโรค ซึ่งสามารถตรวจได้จาก DNA

2.พ่อและแม่พันธุ์ต้องมีสายเลือดที่ดี

หมายถึง ไม่ใช่มีเพียงแค่พ่อหรือแม่พันธุ์เพียงตัวเดียวแต่ต้องเป็นทั้งพ่อและแม่พันธุ์
เราจะได้ยินได้เห็นการโฆษณาแต่พ่อพันธุ์ว่าดี มีรูปสวย ๆ ให้ดู แต่จะใช้แม่พันธุ์ธรรมดาหรือแย่ ๆ จะได้ไม่ต้องลงทุนสูงทั้งกับพ่อและแม่พันธุ์ เพื่อผลทางกำไรที่มากของผู้ขาย ผมก็ได้พยามบอกกับทุกคนเพี่อให้ทราบถึงความสำคัญของแม่พันธุ์ว่ ามีมากเพียงใด และทางฟาร์มของผมก็เป็นผู้นำความคิดและทำเป็นฟาร์มแรกในเมืองไท ย ที่ให้ความสำคัญกับแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์เท่า ๆ กัน แต่ฟาร์มอื่น ๆ นั้น ไม่มีแม่พันธุ์ที่ดีก็แก้ต่างว่าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวกับสายเลือด และแม่พันธุ์แต่พอเริ่มมีแม่พันธุ์ที่ดีขึ้น ก็มาพลิกลิ้นว่าต้องมีพ่อและแม่พันธุ์ที่ดีลูกสุนัขถึงจะสวย บ้างฟาร์มลงทุนนำเข้าแม่พันธุ์จากต่างประเทศ เพื่อทำการตลาดทำให้ดูหน้าเชื่อถือและก็มาหลอกขายลูกสุนัขแพง ๆ ผมจะบอกให้ทุกท่านรับทราบไว้เลยว่า ฟาร์มต่างประเทศทุกฟาร์มหวงแม่พันธุ์(ถึงแม่พันธุ์จะไม่ได้เป็น แชมป์ แต่ถ้าสวยและให้ลูกดี)ยิ่งกว่าพ่อพันธุ์ที่มีตำแหน่งเป็นแชมป์เ สียอีก ฉนั้นแม่พันธุ์ที่ได้มาส่วนใหญ่จะเป็นแม่พันธุ์ที่ทางต่างประเทศ เค้าคัดทิ้งแล้ว อีกอย่าง พอพวกฟาร์มได้อ่านบทความนี้เค้าก็จะแก้ต่างว่าแม่พันธุ์เค้าราคาแพงมาก ซึ่งผมบอกได้เลยว่าแม่พันธุ์ที่เข้ามาเมืองไทยมีราคาแค่ 1แสนกว่าบาทจนถึงแค่ไม่เกินสองแสนห้าหมื่นบาท ซึ่งถือว่าถูกมาก ๆ ถ้าที่ไหนบอกคุณเกินที่ผมบอกเค้าโกหก(แค่นี้จะเชื่อถือกันต่อไป ได้อีกเหรอ) แม่พันธุ์ที่ดีจะมีได้ต้องใช้ความเพียรพยามและใช้ความรู้ผสมขึ้นมาซึ่งจะต้องใช้เวลานานหลายปีมากๆ คุณสามารถซื้อแม่พันธุ์ดีๆ ได้ก็ต่อเมื่อฝรั่งมีความไว้ใจคุณซึ่งต้องใช้เวลาคบหากันยาวนานมาก

3.ผู้เพาะพันธุ์ต้องมีความรู้และครอบรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ด้านพันธุศาสตร์และมีความรู้ทาง ด้านมาตรฐานเป็นอย่างดี
ความรู้ทางพันธุศาสตร์เป็นหัวใจหลักของการพัฒนาสิ่งมีชีวิต ความรู้ทางด้านบรีดสแตนดาร์ดเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา ลาบราดอร์ไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ออกนอกลู่นอกทางทำให้สายพันธุ ์ผิดเพี้ยนไม่ตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ในที่สุด

4.ตัวผู้เพาะพันธุ์ ควรมีความซื่อสัตย์และมีจิตใจเป็นกลาง กล้าที่จะยอมรับความจริง
หมายถึง ถ้าพ่อแม่พันธุ์ที่เราจะทำการผสมมีปัญหาทางพันธุกรรม หรือไม่มีแต่พอผสมลูกสุนัขออกมาแล้วมีปัญหาทางพันธุกรรม ก็ต้องยอมรับความจริง ควรจะหยุดทำการผสมพ่อแม่พันธุ์คู่ดังกล่าว

5.ราคาลูกสุนัข ของแพงไม่ใช่ของที่ดีเสมอไป และของที่ดีก็ไม่จำเป็นที่ต้องแพงจนเกินจริง

ลูกสุนัขราคาแพง ๆ ไม่ได้หมายความว่าเป็นลูกสุนัขที่ดี แข็งแรงไม่เป็นโรคทางพันธุกรรม ฉลาด สวย เสมอไป อาจจะเป็นราคาเพื่อสร้างภาพให้ดูหน้าเชื่อถือ ทำให้ผู้นิยมของแพงแล้วคิดว่าต้องดีหลงเชื่อ แต่ลูกสุนัขไม่ได้เหมาะสมกับราคาที่ต้องจ่าย

ลูกสุนัขที่มีราคาสูง ต้องมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง และที่สำคัญมากคือ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และรุ่นทวดต้องมีผลตรวจของข้อสะโพกในใบเพ็ดดีกรีและพ่แม่ต้องมีผลตรวจโรคทางพันธุกรรม (DNA)

6.มีใจรักสุนัขและต้องการพัฒนาสุนัขให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

โดยทั่วไปคนที่จะทำฟาร์มสุนัขได้นั้น มากว่า 90% ผมมั่นใจว่ามีความรักสุนัขเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และเมื่อได้เลี้ยงสุนัขก็จะมีจินตนาการ (ความใฝ่ฝัน) ของตนเองที่จะมีลูกสุนัขจากพ่อแม่ที่ตนเองเลี้ยงจนขยายตัวเป็นฟ าร์มสุนัข ฉะนั้น ฟาร์มที่มีคุณภาพต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ใช้พ่อแม่พันธุ์ที่ตนเองมีอยู่ไม่ว่าตัวนั้น ๆ จะมีปัญหาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็ยังเอามาทำสายพันธุ์โดยไม่ยอ มทำหมันคัดออก เพื่อผลทางธุรกิจของตนเองโดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาสู่ผู้ ที่จะได้ลูกสุนัขพวกนั้นไปเลี้ยง เมื่อถามฟาร์มไหนๆ ก็จะได้คำตอบเดียวกันว่าทำเพราะความรักมากกว่า

7.ไม่ทำการผสมพันธุ์สุนัขเพื่อเป็นธุรกิจ

หมายถึงต้องไม่คำนวณถึงมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผสมสุนัข เพราะจะทำให้เกิดข้อจำกัด แต่ให้ยึดหลัก 5 ข้อแรกที่กล่าวมา (ข้อ 5-6 ทำได้ยากมาก เนื่องจากทุกอย่างในโลกมีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ) ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคงทำให้ผู้อ่านหรือผู้ที่จะหาซื้อสุนัขมา เลี้ยง พอมองและแยกออกว่า ผู้ใดเป็นบรีดเดอร์ที่แท้จริง อนึ่งจงมองหา บรีดเดอร์ ที่ท่านประเมินแล้วว่า มีความรู้ มีจรรยาบรรณ ไม่ได้ทำเพื่อหวังผลทางธุรกิจเป็นหลัก ไม่เน้นการขาย แต่เน้นการพัฒนาให้ได้สุนัขที่มีคุณภาพดีมีความจริงใจในการเพาะ พันธุ์ สนใจความเป็นอยู่ของสุนัขหลังจากขายไป และมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาสายพันธุ์สุนัข หากแม้ว่า ท่านมีความรู้เรื่องสุนัขไม่เพียงพอ ก็สามารถขอคำปรึกษาได้ ซึ่งควรศึกษานิสัยใจคอและประเมินความจริงใจของผู้เพาะพันธุ์ประ กอบกันได้ด้วยก็จะดีมาก เพื่อเป็นแนวทางต่อการตัดสินใจเลือกลูกสุนัขของท่าน