Girls

TH.CH.GRAND PERSONA FRAI
 imported Russia
ลูกสาวแชมป์โลก2016 แชมป์ยุโรปปี.2016 และ2017 นำเข้ารัสเซีย หนึ่งเดียวในเมืองไทย

GREEN-CORNER

WHITE ANGEL

สาวน้อยที่เกิดจากพ่อและแม่นำเข้า

แม่พันธุ์เจอเนอร์เรชั่น รุ่นที่ 2

TH.CH.NORDNIX RELAX
imported Russia
แม่พันธุ์ นำเข้าจากรัสเซีย ตำแหน่งแชมป์ประเทศไทย

QUINTA

MEDZIOTOJU SVAJONE

importted Lithuania

นำเข้าลิทัวเนีย สายเลือดอเมริกา

TH.CH.GREEN-CORNER SANTA CLAUS GIFT TO THAILAND
แม่พันธุ์เจนเนอร์เรชั่น รุ่นที่ 4
ของทางกรีนคอร์เนอร์

GREEN-CORNER

RAM-THAI

แม่พันธุ์เจนเนอร์เรชั่น รุ่นที่ 5
ของทางกรีนคอร์เนอร์

Retired

CAN.CH.EAGERTRIEVES DRIFTING DIVA
 imported Canada
แม่พันธุ์ต้นแบบรุ่นแรก นำเข้าจากแคนนาดา
TH.CH.GREEN-CORNER THAILAND LIMITED EDITION
 imported The USA
แม่พันธุ์ นำเข้าจากอเมริกา
TH.CH.GREEN-CORNER TH,BORN TO BE SHOW
ลูกสาวคนสวยของพ่อบ็อบบี้ เจนเนอร์เรชั่นที่ 3 ของกรีนคอร์เนอร์

กรีนคอนเนอร์ลาบราดอร์ แม่พันธุ์ลาบราดอร์ที่ฟาร์ม

ผมเริ่มเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ 2539

จุดเริ่มต้นจากความรักความหลงใหลในสายพันธุ์ ความฉลาด แสนรู้ และเป็นเพื่อนได้ทุกสถานการณ์

กรีนคอนเนอร์ จึงได้ถือกำเนิดมาจากจุดนี้นั่นเอง ด้วยว่าอยากจะพัฒนาสายพันธุ์ลาบราดอร์ขึ้นมาอย่างแท้จริง เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นประการแรก ประการที่สองเพื่อหลายๆ ท่านที่ต้องการครอบครองสุนัขสายพันธ์นี้แต่ยังหาลาบราดอร์ที่มีสายพันธุ์ดีไม่ได้

GREEN CORNER LABRADOR

ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปี 2552 ผมตั้งใจพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อเป็นสายเลือดแท้ของกรีนคอนเนอร์

ได้เองถึง 4 รุ่นทำให้ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่า สุนัขของผมทุกตัวจะมีสายเลือดของแชมป์ ระดับยอดเยี่ยมของโลก (ดูได้จากใบเพ็ดดีกรี) และมีความมั่นใจเป็นอย่างสูงว่าสุนัขของเราเหนือชั้นกว่าผู้ที่หวังผลทางธุรกิจนำมาหลอกขายคนไทยด้วยกัน